سرور مجازی ایران با هارد SSD

IRSSD-1

 • ۲۰ گیگابایت فضای SSD

 • ۱ هسته پردازنده

 • ۱ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

  IRSSD-2

 • ۴۰ گیگابایت فضای SSD

 • ۱ هسته پردازنده

 • ۲ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

  IRSSD-3

 • ۶۰ گیگابایت فضای SSD

 • ۲ هسته پردازنده

 • ۲ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

  IRSSD-4

 • ۸۰ گیگابایت فضای SSD

 • ۲ هسته پردازنده

 • ۴ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

  IRSSD-5

 • ۱۲۰ گیگابایت فضای SSD

 • ۴ هسته پردازنده

 • ۸ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید