سرور مجازی ایران با هارد SATA

IRSATA-1

 • ۶۰ گیگابایت فضای SATA

 • ۱ هسته پردازنده

 • ۱ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

  IRSATA-2

 • ۱۰۰ گیگابایت فضای SATA

 • ۲ هسته پردازنده

 • ۲ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

  IRSATA-3

 • ۱۲۰ گیگابایت فضای SATA

 • ۲ هسته پردازنده

 • ۴ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

  IRSATA-4

 • ۱۸۰ گیگابایت فضای SATA

 • ۴ هسته پردازنده

 • ۴ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

  IRSATA-5

 • ۵۰۰ گیگابایت فضای SATA

 • ۴ هسته پردازنده

 • ۶ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

  IRSATA-6

 • ۵۰۰ گیگابایت فضای SATA

 • ۴ هسته پردازنده

 • ۸ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

  IRSATA-7

 • ۷۵۰ گیگابایت فضای SATA

 • ۴ هسته پردازنده

 • ۸ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید