سرور مجازی Adobe Connect ایران

IRAC-1

 • ۸۰ گیگابایت فضای SSD

 • ۴ هسته پردازنده

 • ۸ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۲۴ ساعت پس از خرید

  IRAC-2

 • ۱۲۰ گیگابایت فضای SSD

 • ۴ هسته پردازنده

 • ۱۰ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۲۴ ساعت پس از خرید

  IRAC-3

 • ۲۰۰ گیگابایت فضای SSD

 • ۶ هسته پردازنده

 • ۱۲ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۲۴ ساعت پس از خرید

  IRAC-4

 • ۳۰۰ گیگابایت فضای SSD

 • ۱۰ هسته پردازنده

 • ۱۶ گیگابایت رم

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • مدت زمان تحویل تا ۲۴ ساعت پس از خرید