هاست دانلود

DL10

فضا ۱۰۲۴۰ مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
اکانت FTP نامحدود
بدون دیتابیس
بدون دامنه اضافه
امکان اجرای فایل های PHP

DL50

فضا ۵۱۲۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
اکانت FTP نامحدود
بدون دیتابیس
بدون دامنه اضافه
امکان اجرای فایل های PHP

DL100

فضا ۱۰۲۴۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
اکانت FTP نامحدود
بدون دیتابیس
بدون دامنه اضافه
امکان اجرای فایل های PHP

IRDL1000

تماس بگیرید