سرور اختصاصی ایران دیتاسنتر صفر و یک

SH-DS1

 • پردازنده ۲ هسته ای Core i3

 • حافظه رم ۸ گیگابایت

 • میزان فضا ۱ ترابایت ساتا

 • ترافیک ۱ ترابایت

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS2

 • دو عدد پردازنده ۴ هسته ای X5620

 • حافظه رم ۳۲ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۹۰۰ گیگابایتی SAS10K

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS3

 • دو عدد پردازنده ۶ هسته ای 2620 V1

 • حافظه رم ۴۸ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۹۰۰ گیگابایتی SAS10K

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS4

 • دو عدد پردازنده ۶ هسته ای 2620 V1

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS5

 • دو عدد پردازنده ۸ هسته ای E5-2650 V2

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS5-10G

 • دو عدد پردازنده ۸ هسته ای E5-2650 V2

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱۰ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS6

 • دو عدد پردازنده ۸ هسته ای E5-2650 V2

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS6-10G

 • دو عدد پردازنده ۸ هسته ای E5-2650 V2

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱۰ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS7

 • دو عدد پردازنده ۱۰ هسته ای E5-2670 V2

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS7-10G

 • دو عدد پردازنده ۱۰ هسته ای E5-2670 V2

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS8

 • سرور مدل HP G8

 • دو عدد پردازنده ۱۰ هسته ای E5-2670 V2

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS8-10G

 • سرور مدل HP G8

 • دو عدد پردازنده ۱۰ هسته ای E5-2670 V2

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱۰ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS9

 • سرور مدل HP G9

 • دو عدد پردازنده ۱۲ هسته ای E5-2670 V3

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱۰ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS9-10G

 • سرور مدل HP G9

 • دو عدد پردازنده ۱۲ هسته ای E5-2670 V3

 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱۰ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS10

 • سرور مدل HP G9

 • دو عدد پردازنده ۱۲ هسته ای E5-2670 V3

 • حافظه رم ۱۲۸ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

  SH-PDS10-10G

 • سرور مدل HP G9

 • دو عدد پردازنده ۱۲ هسته ای E5-2670 V3

 • حافظه رم ۱۲۸ گیگابایت

 • میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا

 • ترافیک نامحدود

 • پورت شبکه ۱ گیگابیت

 • تعداد آی پی ۱ عدد

 • آی پی اضافه با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

 • زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری