هاست پربازدید ایران

IRHS1

 • ۲ گیگابایت فضا

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • هارد دیسک پرسرعت SSD

 • ۲ گیگابایت رم اختصاصی

 • ۱ هسته سی پی یو اختصاصی

 • دیتابیس نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

 • بدون ادان دامین

  IRHS2

 • ۵ گیگابایت فضا

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • هارد دیسک پرسرعت SSD

 • ۴ گیگابایت رم اختصاصی

 • ۲ هسته سی پی یو اختصاصی

 • دیتابیس نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

 • بدون ادان دامین

  IRHS3

 • ۱۰ گیگابایت فضا

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • هارد دیسک پرسرعت SSD

 • ۶ گیگابایت رم اختصاصی

 • ۳ هسته سی پی یو اختصاصی

 • دیتابیس نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

 • بدون ادان دامین

  IRHS4

 • ۳۰ گیگابایت فضا

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • هارد دیسک پرسرعت SSD

 • ۸ گیگابایت رم اختصاصی

 • ۴ هسته سی پی یو اختصاصی

 • دیتابیس نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

 • بدون ادان دامین