با سلام خدمت کلیه کاربران و مشتریان

با توجه به نوسانات اخیر و فعلی بازار ارز که گریبان گیر هزینه تمام شده قطعات سخت افزاری سرورها شده است، به ناچار مجبور به افزایش روی خریدهای جدید مشتریان شده ایم و مشتریانی که قصد خرید سرور اختصاصی را از این تاریخ دارند با قیمت جدید خریداری خواهند کرد.

اما مشتریان فعلی که سرور شان را تمدید می کنند جای نگرانی نیست و تا یک سال پس از خرید شان با قیمت قبلی سرور را تمدید می کنند و جای نگرانی نیست.

با تشکر،

سعید فضل اله زادهSunday, August 9, 2020

« برگشت